Wij zijn terug vlot bereikbaar!

   
   

1. U komt vanuit de richting van de Noorderlaan...

2. U komt vanuit de richting van de Italiëlei...

3. U komt vanuit de richting van het Sportpaleis...

- Volg de IJzerlaan tot de verkeerslichten aan het kruispunt met de Bredastraat.
- Aan de verkeerslichten maakt u een U-bocht zodanig dat u aan de andere kant van de berm rijdt.
- Vervolg dan de weg tot de Maasstraat en sla rechts af.